Litaba za Sicaba sa Malozi (Silozi)

ZK50.00

Author: A Jalla; 1996

ISBN:9982-24-001-3

Description

Bo Rev. Jalla, C.B.E., banoli ba buka ye nebatile mwa Bulozi ka silimo sa 1889, habazwa haabo bona kwa Italy. Nebalumilwe ki Kekeke ya Paris Evangelical Missionary Society kutohasanya linzwi la Mulimu, Hamulaho wa lifu la Muluti F. Collard ka 1904, baketwa kuetelela keleke mwa Bulozi, Batimezi la 15 September, 1946.

Kwandaa musebezi wa Buluti, baziba halile hahulu ka wa zwelopili ya tuto ni wa banili bwa libuka zecwale ka lipeleta, Silozi-English Dictionary ni Lifela, Ki bona bapili kutoloka Bibele Yakale ni Yenca mwa Silozi.

Buka ye iswanelwa kubalwa ki sicaba sesiikutwela puwo ya Silozi kaufel, kuli siitute za bupilo bwa Malozi bakale, Ki buka yapili yakopanya litaba za sicaba sa Bulozi kuzwa kwa simuluho kutofita kwa Puso ya Mulena Yeta III.

Za Puso ya Makololo za Mubuso wa Ma-English (Makuwa) ni misebezi ya ba British South Africa Company mwa Bulozi ni zona zafumanwa mwa buka mo.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Litaba za Sicaba sa Malozi (Silozi)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *